Tuesday, October 26, 2010

Teori Perkembangan Havinghurst

Teori Perkembangan Robert Havighurst.
Robert Havighurst seorang psikologi Amerika terkenal dengan teori perkembangan sosio budaya dan antropologi. Beliau berpendapat perkembangan kanak-kanak amat dipengaruhi oleh persekitarannya. Institusi keluarga amat mempengaruhi personaliti kanak-kanak. Havighurst membahagikan tiga peringkat;
Peringkat Bayi dan Awal Kanak-kanak ( 0-6 tahun)
Kanak-kanak mula bercakap, mula berintraksi dengan orang lain, belajar bertolak ansur dan bertimbang rasa, sedia mendengar pandangan orang lain dan boleh membezakan betul dan salah.
Peringkat Pertengahan Kanak-kanak ( 6-12 tahun )
Menguasai beberapa kemahiran dalam permainan, kemahiran 3M, mula berkawan dengan orang lain dan mampu memahami konsep hidup serta moral.
Peringkat Awal Remaja dan Remaja ( 12-18 tahun )
Bentuk badan mula berubah, minat bergaul dengan rakan berlainan jantina, ingin kebebasan dan konsep baik dan buruk semankin mantap.

No comments:

Post a Comment